Reklama
wiz
 

 OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PUCKU

2020/2021

Wszelka pomoc psychologiczno– pedagogiczna w szkołach i przedszkolach realizowana jest na pisemną prośbę dyrektora placówki

 Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Diagnozy oraz konsultacje: 

 1. Psychologiczne
 2. Pedagogiczne
 3. Logopedyczne

 Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej bezpośrednio dzieciom, młodzieży oraz rodzicom

 


Indywidualna terapia dzieci i młodzieży:

 1. niewidomych i słabo widzących
 2. z ryzyka dysleksji
 3. z autyzmem wczesnodziecięcym
 4. z innymi zaburzeniami psychofizycznymi
 5. z zaburzeniami mowy
 6. psychoterapia


Doraźna interwencja kryzysowa


Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (A. Zielińska, I. Heyducka, E. Korzeniewska)


Warsztaty dla dzieci i młodzieży


Z uwagi na sytuację pandemii, do odwołania, Poradnia zawiesza realizację warsztatów wyjazdowych prowadzonych z dziećmi i uczniami na terenie szkół i placówek.

Warsztaty zostaną na nowo podjęte po odwołaniu stanu epidemii.

W dalszym ciągu podejmujemy działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych na terenie szkół i placówek, oraz „w terenie”, o ile sytuacja tego wymaga.Warsztaty i prelekcje dla rodziców

a.      „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - cykl 10 spotkań 3-godzinnych na terenie Poradni (J. Wszeborowska; M. Kaczmarek)

Z uwagi na sytuację pandemii, do odwołania, Poradnia zawiesza realizację osobistych warsztatów i prelekcji dla rodziców. W zamian za to oferujemy możliwość zorganizowania spotkań on-line na indywidualne zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły i placówki, po ustaleniu szczegółów organizacji technicznej z wyznaczonym pracownikiem szkoły/placówki.

 

Badania przesiewowe

 1. logopedyczne - dla dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (M. Borzyszkowska)
 2. słuchu - dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (M. Borzyszkowska)
 3. wzroku - dla dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie szkół i przedszkoli (D. Majewski)


Działania profilaktyczne oraz wspierające dla przedszkoli, szkół i placówek


Grupy wsparcia dla nauczycieli

 

 1. Konsultacje dyrektora Poradni dla pedagogów
 2. Spotkania psychologów szkół powiatu puckiego
 3. Spotkania logopedów szkół powiatu puckiego


Wspieranie szkolnych doradców zawodowych w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego


Współpraca koordynatorów ze szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego


Prelekcje dla nauczycieli

 

  *   Zawieszone do czasu odwołania stanu epidemii zostają prelekcje wyjazdowe prowadzone na terenie szkół i placówek.

  *   Możliwe jest zorganizowanie spotkań/prelekcji on line w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę/placówkę, po uprzednim ustaleniu technicznych szczegółów organizacyjnych z wyznaczonym do tego pracownikiem szkoły/placówki.

  *   W celu wsparcia działalności szkolnych specjalistów i nauczycieli w tym trudnym czasie proponujemy możliwość skorzystania z indywidulanych konsultacji lub superwizji koleżeńskiej w formie teleporad lub spotkań on line.

  *   Opieką i wsparciem dla poszczególnych szkół o placówek służą pracownicy Poradni zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Lp.

Miasto Gmina/szkoły/

Imię i nazwisko

Tel/e-mail

1.

Jastarnia, Hel

Joanna Mazgaj-pedagog

Jolanta Kamińska -Dyrektor, pedagog

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Władysławowo

Emilia Korzeniewska-psycholog

Mirosława Czerwińska-pedagog

Joanna Mazgaj-pedagog

Joanna Wszeborowska-pedagog

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Kosakowo

Aleksandra Zielińska-psycholog

Dariusz Majewski-psycholog

Jolanta Kamińska-pedagog

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.

Puck

Joanna Kowalczyk-psycholog

Monika Kaczmarek-psycholog

Alina Harbat-pedagog

Ludwika Selke-pedagog

Magdalena Borzyszkowska-logopeda

Aleksandra Jarmulewska-logopeda

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Krokowa

Jolanta Kamińska-pedagog

Małgorzata Jurzyk -psycholog

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Szkoły i placówki-/Starostwo Powiatowe Puck

Jolanta Kamińska-pedagog

Iwona Heyducka-pedagog

Natalia Gąsiorowska-psycholog

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
 2. pomoc w diagnozowaniu potrzeb
 3. ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb
 4. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
 5. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkołę lub przedszkole.

 

 

ZGŁOSZENIA

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poranię prosimy kierować pisemnie na nasz adres:

ul. Kolejowa 7, 84 – 100 Puck. Kontakt telefoniczny pod nr (58) 506 59 99.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.poradniapuck.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Zapraszamy do współpracy!