Reklama

Zapraszam na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się dnia 08.12.16r.w godz. 11.00-13.00 w budynku "C" PCKZiU w Pucku, ul. Kolejowa 7.

 

Na spotkaniu:

  1. "Obserwacja i diagnoza trudnych zachowań dzieci w szkole jako podstawa do planowania oddziaływań wychowawczych. Prezentacja kwestionariusza ABC."- M. Jurzyk psycholog.
  2. Sprawy bieżące.
 Jolanta Kamińska