Reklama

PLAN  PRACY

ZESPOŁU  D/S  WCZESNEGO WSPOMAGANIA  ROZWOJU  DZIECKA

NA ROK SZK. 2016/2017

Głównym celem działania Zespołu jest pomoc rodzinie w opiece i rehabilitacji dziecka w wieku do rozpoczęcia nauki szkolnej z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

Lp.

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

Termin

1.

DIAGNOZOWANIE

I TERAPIA

 

 • wstępna, orientacyjna diagnoza dziecka;
 • wielospecjalistyczna diagnoza małego dziecka;
 • Opracowanie w oparciu

o diagnozę indywidualnego programu określającego cele i zamierzenia terapeutyczno-rewalidacyjno-rehabilitacyjne;

 1. Punkt Konsultacyjny ? udzielanie rodzicom informacji na temat ?wczesnej interwencji?; rozmowy, wywiad, obserwacja dziecka itp.

     analiza dokumentacji lekarskiej dziecka;

 1. Spotkania diagnostyczne:
  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna;
  • Diagnoza logopedyczna;

Spotkania Zespołu diagnozującego dziecko, wspólne opracowanie indywidualnego programu rehabilitacyjno-rewalidacyjno-terapeutycznego

i założenie ?Karty informacyjnej dziecka? dot. przebiegu działań terapeutycznych.

Wybór metod pomocy małemu dziecku:

 1. terapia psychologiczno-pedagogiczna:
 • usprawnianie zmysłów (stymulacja polisensoryczna);
 • alternatywne metody komunikacji, również obejmujące dzieci z wadami słuchu i wzroku;
 • elementy terapii pedagogicznej;
 • wspomaganie poznawczych funkcji rozwoju, m. in. ?zabawy fundamentalne?;
 • ?Metoda Dobrego Startu? usprawniające funkcje warunkujące powodzenie w nauce czytania i pisania;
 • terapia zaburzeń emocjonalnych obejmująca elementy socjoterapii, Metody Sherborn?e; muzykoterapia, psychorysunek;
 • elementy programu wspomagania rozwoju umysłowego 3-latków i dzieci starszych wolniej rozwijających się E. Gruszczyk-Kolczyńska;
 1. Terapia logopedyczna rozwijająca mowę małego dziecka;
 2. Terapia tyflopedagogiczna małego dziecka;
 3. Terapia surdopedagogiczna;

Psycholog: Dariusz Majewski;

logopeda:

Bogumiła Lasin-Kleiner i

Aleksandra Jarmulewska;

tyflopedagog :Alina Harbat,;

Cały zespół:

mgr Bogumiła Lasin ? logopeda

mgr Alina Harbat ? logopeda, tyflopedagog;

mgr Aleksandra Jarmulewska - logopeda

mgr Dariusz Majewski? psycholog

mgr Ludwika Selke ? pedagog

mgr Salomea Kwiatkowska, pedagog;

Członkowie Zespołu zgodnie ze swoją specjalizacją;

 rok szkolny

2016/2017

2.

WSPARCIE EMOCJONALNE RODZICÓW:

- ?instruktaż psychologiczno-pedagogiczny dla rodziców:

-          prezentacja technik terapeutycznych;

-          obserwacja zajęć z mały dzieckiem;

-          współuczestnictwo rodziców

      w różnych formach terapii;

 • Indywidualna pomoc i wsparcie psychologiczne rodziny dziecka objętego terapią na terenie jego domu w miarę potrzeb i możliwości;

 Członkowie Zespołu zgodnie ze swoją specjalizacją;

Cały rok szk. 16/17

w miarę potrzeb

 1.  

Działalność informacyjna

Opracowywanie publikacji na stronę internetową

Cały zespół

Cały rok