Reklama

 

Głównym celem działania naszego zespołu jest pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, a także nauczycielom. W ramach pracy organizujemy i przeprowadzamy warsztaty, zajęcia grupowe, prelekcje dla nauczycieli i rodziców, badania przesiewowe.

Poniższe warsztaty :

 • Razem łatwiej ? poznać i polubić
 • Warsztaty integracyjne
 • Jak radzić sobie ze stresem
 • Drogowskaz
 • Uwierz w siebie
 • Komunikator
 • Balon złości, czyli jak radzić sobie ze złością i agresją
 • Wespół zespół
 • W zdrowym ciele zdrowy duch

pomagają dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się na co dzień.

Szczególnym powodzeniem cieszy się tzw. ?Szkoła Rodziców" realizowana na terenie Poradni. Spotkania te uświadamiają rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Ukazują prawdę, iż skuteczne wychowanie, nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości. Pogłębiają samoświadomość i refleksję na temat skuteczności poznanych na zajęciach metod wychowawczych. Uczą rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Profilaktyczne badania przesiewowe logopedyczne, słuchu i wzroku, umożliwiają wczesne rozpoznanie dysfunkcji rozwojowych, a co za tym idzie szybszą oraz skuteczniejszą pomoc.

Przeprowadzane prelekcje dla rodziców oraz nauczycieli dają możliwość dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, poszerzenia i zacieśnienia współpracy między Poradnią, a szkołami.

Prelekcje i warsztaty dla rodziców :

 • FAS ? cynujące dzieci
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Zrozumieć nastolatka

Prelekcje i warsztaty dla nauczycieli :

 • Organizacja pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w szkole
 • Dziecko niedosłyszące i niedowidzące w szkole ogólnodostępnej
 • Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym
 • FAS ? cynujące dzieci
 • Narzędzia i metody diagnozy szkolnej
 • Praca z dzieckiem z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera
 • Rozpoznawanie i zapobieganie problemom uczniów w okresie adolescencji z uwzględnieniem prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży

W skład zespołu wchodzą:

 • Dyrektor Poradni Jolanta Kamińska - pedagog
 • Małgorzata Jurzyk - psycholog
 • Urszula Kępczyńska - psycholog
 • Joanna Kowalczyk - psycholog
 • Joanna Mazgaj - pedagog
 • Natalia Gąsiorowska ? psycholog
 • Mirosława Czerwińska - pedagog
 • Aleksandra Zielińska ? psycholog
 • Monika Kaczmarek ? psycholog
 • Dominika Badowska ? psycholog
 • Magdalena Borzyszkowska ? logopeda
 • Aleksandra Jarmulewska - logopeda