Reklama

Miejsce spotkania :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku, ul. Kolejowa 7, Tel. 58 673 25 69

www.poradniapuck.pl

Adresaci:

pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi szkół powiatu puckiego

Grupy wsparcia z udziałem :

  • Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego PP-P w Pucku
  • Dyrektora PP-P w Pucku
  • Zespołu psychologów PP-P w Pucku

Tematyka spotkań : według potrzeb ? uprzejmie prosimy o podanie tematu spotkania lub określenie problemu przed terminem spotkania w celu możliwości przygotowania się do spotkania.

Karty zgłoszenia dostępne na naszej stronie w zakładce : PLIKI DO POBRANIA

Na podstawie zgłoszeń ustalimy szczegółowy plan spotkania i udostępnimy na naszej stronie internetowej.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ w roku szkolnym 2016/2017

psycholodzy

pedagodzy

doradcy zawodowi

-

-

11 października 2016r.-
godz.11.00

8 grudnia 2016r.-
godz.11.00

 8 grudnia 2016r.-
godz.11.00

-