Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Profilaktyka i edukacja

 

       Głównym celem działania naszego zespołu jest pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, a także nauczycielom. W ramach pracy organizujemy i przeprowadzamy warsztaty, zajęcia grupowe, prelekcje dla nauczycieli i rodziców, badania przesiewowe.

Szczególnym powodzeniem cieszy się tzw. „Szkoła Rodziców" realizowana na terenie Poradni. Spotkania te uświadamiają rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Ukazują prawdę, iż skuteczne wychowanie, nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości. Pogłębiają samoświadomość i refleksję na temat skuteczności poznanych na zajęciach metod wychowawczych. Uczą rodziców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Profilaktyczne badania przesiewowe logopedyczne, słuchu i wzroku, umożliwiają wczesne rozpoznanie dysfunkcji rozwojowych, a co za tym idzie szybszą oraz skuteczniejszą pomoc.

Przeprowadzane prelekcje dla rodziców oraz nauczycieli dają możliwość dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń, poszerzenia i zacieśnienia współpracy między Poradnią, a szkołami.

 

W skład zespołu wchodzą:

  • Małgorzata Jurzyk, - psycholog, przewodnicząca zespołu
  • Natalia Gąsiorowska – psycholog
  • Mirosława Czerwińska – pedagog
  • Joanna Kowalczyk - psycholog
  • Monika Kaczmarek – psycholog
  • Joanna Mazgaj – pedagog

      Metoda Ruchu Rozwijającego stworzona została przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne. Podstawą metody jest ruch i kontakt z dorosłym. Wielu dorosłych i dzieci ceni
w metodzie prostotę i naturalność oraz sporą dawkę radosnej zabawy. Jest ona bardzo rozpowszechniona i popularna w Polsce, wykorzystywana głównie w pracy z dziećmi
z zaburzeniami rozwoju, jako metoda wspomagająca terapię.

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska na podstawie wykładów

dr Jerzego Mellibrudy oraz książki - Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden

„ Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików”.

 

      Każda rodzina tworzy swoistego rodzaju system, w którym wszyscy członkowie są w szczególny sposób ze sobą powiązani . Celem tego systemu jest rozwój wszystkich jego członków . Gdy system funkcjonuje prawidłowo poszczególni członkowie w sposób elastyczny wypełniają określone role służące zaspokajaniu potrzeb rodziny . Ale ten sprawny mechanizm przestaje takim być gdy któryś z dorosłych nadużywa alkoholu . Wraz z nasileniem kryzysu rodzinnego staje się on coraz bardziej chaotyczny i niestabilny , między innymi dlatego, że jedno lub oboje rodziców przestają wypełniać swoje rodzicielskie określone role.

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska na podstawie wykładów

dr Jerzego Mellibrudy oraz książki -Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden

„ Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików”.

 

Dziecko w rodzinie alkoholowej musi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami:

Nawarstwiające się ślady różnego rodzaju stresów , cierpień, dramatycznych wydarzeń , które przeszkadzają w normalnym życiu.

Więcej...

WSPIERANIE U DZIECI ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA W WARUNKACH DOMOWYCH

      Opanowanie umiejętności czytania nie jest czynnością łatwą, dlatego wymaga systematycznej nauki – zarówno szkolnej, jak i domowej. Dziecko, doskonaląc umiejętność czytania w warunkach domowych – wymaga życzliwego i cierpliwego wsparcia oraz starań rodziców o to, aby czytanie stawało się dla niego przyjemnością i jednym z najważniejszych źródeł poszerzania wiedzy i zainteresowań. Czytajmy więc z dzieckiem na zmianę, fragmentami, a wiersze zwrotkami - żeby czytanie stawało się tak ważne, jak wspólna zabawa i tak ważne, jak wspólne spędzanie czasu. Dziecko polubi czas z książką , jeżeli rodzic chętnie i z radością będzie angażował się w czytanie dziecku (np. „do poduszki”), bo systematyczne czytanie zapewnia dziecku stabilność i pewność.

Więcej...

Programy komputerowe wykorzystywane do terapii zaburzeń specyficznych trudności w uczeniu się.

 

      Terapia zaburzeń czytania i pisania jest zazwyczaj procesem trwającym długo- rok lub dłużej- oraz bardzo eksploatującym i żmudnym dla uczestników. Należy więc poszukiwać nie tylko efektywnych metod pracy, ale również atrakcyjnych, tak by cały czas skutecznie koncentrować uwagę uczniów na efektywnym działaniu. Od kilkunastu lat wykorzystywany jest do tych celów komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem. W ostatnich latach jest powszechnie wykorzystywany w gabinetach logopedycznych, pedagogicznych, terapeutycznych, ponieważ umożliwia terapeutom intensyfikację niektórych etapów pracy, ułatwia ją i uatrakcyjnia.

Więcej...

Opracowała Urszula Kępczyńska

Wykorzystano literaturę:

„Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej” -Badura-Madej W.

„Depresje i problemy samobójcze młodzieży” – A.Carr

„Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji” – Philip CKendall

„Psychiatria dzieci i młodzieży” – M. Orwid, K. Pietruszewski

„Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania”- A. Carr

„Młodzież wobec samobójstwa” Czabański

„Anoreksja i bulimia” Beaty Szurowskiej ;

„Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania” James Lock, Daniel Le Grange

„Dzieci i młodzież w kłopocie” -J. Elliott

 

Specyfika okresu dojrzewania - zachodzące zmiany:

Zmiany na poziomic biologicznym (fizjologicznym)-hormonalne, owłosienie, mutacja, zmiana proporcji ciała, szybki wzrost, pierwsza miesiączka u dziewcząt.

Więcej...

 

STRATEGIE POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.

WARUNKI SKUTECZNEJ POMOCY UCZNIOWI.

Kiedy mamy do czynienia z osobą zagrożoną myślami samobójczymi, czy próbującą popełnić samobójstwo jesteśmy w sytuacji trudnej dla nas, oraz dla osoby, której życie jest zagrożone. Taką sytuację możemy nazwać sytuacją kryzysową. Nie da się sformułować uniwersalnej recepty na pomaganie w kryzysie . Każda sytuacja kryzysowa jest niepowtarzalna, niemniej jednak w prawie wszystkich kryzysach odnajdujemy wspólne rysy, powtarzające się zawsze elementy składowe. One zaś pozwalają na stworzenie pewnych ram modelu interwencji kryzysowej. Tak, więc aby postępowanie w kryzysie było skuteczne musi zawierać następujące części składowe;

Więcej...

ANOREKSJA I BULIMIA.

 

      Warto, aby rodzice zadali sobie następujące pytania. Jeżeli zachowania dziecka będą odpowiadały kilku z poniższych punktów, należy zwrócić się do lekarza ze względu na możliwość anoreksji:

Więcej...

      Kompetencje matematyczne dzieci należy kształtować zanim ono pójdzie do szkoły.
Z matematyką, tak samo jak z mową, dzieci mają do czynienia od najmłodszych lat swojego życia. Mimo, że na początku niewiele z tego rozumieją, to liczby, godziny, miary, rytmy stale je otaczają.
Rodzice mogą pomóc dziecku zrozumieć treści związane z matematyką wykorzystując różne codzienne sytuacje …

Więcej...

      Do obowiązków rodziców nie zalicza się zapewnienie dzieciom wejścia w dorosłość bez problemów. To nieziszczalne marzenie, a jednak wielu rodziców wierzy, że ich obowiązkiem jest spełnienie go.

Więcej...

      Opracowanie mgr Joanna Kowalczyk, psycholog, specjalista-surdotyflopedagog

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że w niektórych krajach rezygnuje się z nauki odręcznego pisma na rzecz nauki szybkiego pisma na klawiaturze.

Dlaczego pisanie odręczne jest takie ważne?

Więcej...

      Ortografia w Polsce jest trudna i skomplikowana. W latach ` 90 poprzedniego stulecia były nawet propozycje naukowców, aby ją ujednolicić, zmodyfikować, kończąc np.z podwójnymi znakami: ch-h, rz-ż; ó-u. Obrońcy polskiej ortografii odwoływali się jednak do językohistorycznego pochodzenia współczesnych zapisów. Jak więc uwrażliwiać dzieci na problemy ortograficzne?

Przygotowała Urszula Kępczyńska , na podstawie książki T. Dimoff i S. Carper „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”

Rodzice nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może sięgać po narkotyki, ale nie jest możliwe, aby nie zauważyli zmian zachodzących w ich dziecku. Zdarza się , że zmiany zachodzą gwałtownie , ale częściej dzieje się to stopniowo i subtelne. Dobrze byłoby aby rodzice nauczyli się odczytywać oznaki kontaktu dziecka z narkotykami.

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , na podstawie książki T. Dimoff i S. Carper „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”

Zmiany osobowości. Rodzice powinni spróbować przypomnieć sobie od kiedy zachowanie dziecka wyraźnie się zmieniło, będzie to wskazówka jak długo trwa poważniejsze nadużywanie środków. Pod wpływem narkotyków kilkunastoletnie dzieci stają się tak niedojrzałe emocjonalnie jak kilkumiesięczne.  Pojawiają się;

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , na podstawie książki T. Dimoff i S. Carper „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”

Akcesoria:

• Fajki – są różne; krótkie, długie, drewniane na tytoń, duże szklane fajki wodne, itp. Dzieci przeważnie nie mogą pozwolić sobie na kupno fajek, wiec sporządzają atrapy, np. z puszki po coca coli czy zwiniętej folii aluminiowej.;

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , na podstawie książki T. Dimoff i S. Carper „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”

Skuteczna interwencja wymaga przygotowania i zaplanowania.

Więcej...

  Przygotowała Urszula Kępczyńska .Wykorzystano opracowanie Wandy Sztander wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardzo często w pułapkę współuzależnienia wpadają członkowie rodziny alkoholika: współmałżonek, dorastające dzieci, rodzice i inne najbliższe ofierze nałogu osoby.
Jeśli żyjesz w bezpośredniej bliskości osoby uzależnionej, możesz sprawdzić, które
z poniższych stwierdzeń odnoszą się do Ciebie;

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , Wykorzystano opracowanie Wandy Sztander wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cierpienie.
Jeśli żyjesz pod jednym dachem z alkoholikiem to przeważnie jesteś narażona jest na długotrwały, uciążliwy stres psychiczny. Żyjesz w stanie ciągłego pogotowia emocjonalnego, czegoś w rodzaju stanu wysokiego napięcia.

Więcej...

Pobierz artykuł… https://glos.pl/prof-jacek-pyzalski-szybka-adaptacja-do-nauczania-online-to-ogromny-sukces-srodowiska-nauczycielskiego

Opracowała: Anna Wołodko, redaktorka, copywriterka i autorka artykułów, absolwentka filologii polskiej oraz
Public Relations na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      Coraz więcej instytucji i firm w XXI wieku oferuje swoim pracownikom możliwośćświadczenia pracy zdalnie. W wyniku pandemii koronawirusa konieczność pracy zdalnej stała się również rzeczywistością polskich jednostek systemu oświaty, do tej pory nieprzywykłych do takiego trybu. Jak odnaleźć się w nowych warunkach i na co zwrócić szczególną uwagę przy organizacji pracy, aby była ona bezpieczna i efektywna?

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , Wykorzystano opracowanie Wandy Sztander wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Alkoholik żyje w systemie iluzji i zaprzeczania, dlatego tak trudno namówić go na leczenie odwykowe.  Podejmując temat leczenia rodzina naraża się na złość i obelgi z jego strony. Członkowie rodziny poświęcają wiele energii temu, by alkoholik pił mniej, nie pił wcale, „Coś zrobił” ze swoim piciem, by wreszcie poszedł do lekarza.

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , Wykorzystano opracowanie Wandy Sztander wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Alkoholik  jest odcięty od rzeczywistości obronami, systemem iluzji i zaprzeczania. On zawsze „ pije  tyle co wszyscy” i „ zawsze poradzi sobie sam, gdy przyjdzie odpowiednia pora”. Choroba alkoholowa obejmuje ciało, psychikę i ducha.

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska , Wykorzystano opracowanie Wandy Sztander wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zalecenia dotyczące interwencji; Sesja interwencyjna może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy alkoholik jest trzeźwy. Trzeba w tym celu dobrze się przygotować od strony organizacyjnej ( kontakty, telefony).

Więcej...

Przygotowała Urszula Kępczyńska. Wykorzystano opracowanie  J . Melibrudy „Ludzie z problemem alkoholowym” wydane przez Centrum Rozwoju Służb Społecznych.

Przemoc w rodzinie występuje nie tylko wtedy, gdy jeden z członków jest uzależniony od alkoholu. Można być sprawcą przemocy i utrzymywać wieloletnią abstynencję. Jednak przemoc przybiera bardziej drastyczne formy, gdy sprawca nadużywa alkoholu.

Więcej...

Więcej...

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-03 13:48przez:
Opublikowano:2021-09-03 19:02przez:
Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku
Odwiedziny:11319

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo