Reklama


Zapraszam na spotkanie specjalistów szkolnych ?z terenu powiatu puckiego organizowane przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku,

w dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek) ,

sala PCKZiU w Pucku, ul Kolejowa 7.

w godz. 11.00 - 13.00.

Program:

  1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w świetle nowego prawa oświatowego ? Marzena Kozłowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).
  2. Narzędzia diagnostyczne i materiały postdiagnostyczne w obszarze emocjonalno-społecznym - Jolanta Kamińska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku).
  3. Dyskusja, omawianie spraw, wymiana doświadczeń.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pucku
Jolanta Kamińska